Điều khoản và điều kiện sử dụng

Đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho website này. Truy cập và sử dụng website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

        Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ tại trangvangnhadat.vn bạn cần tìm hiểu và đọc kỹ các điều khoản tại website này. Khi truy cập và sử dụng website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.

 • Trangvangnhadat.vn là website được thiết kế cho phép thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin quảng cáo nhu cầu mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. Trên hệ thống website trangangnhadat.vn có chưa các nội dung như: Tin tức, văn bản, hình ảnh, âm thanh, các liên kết… được gọi chung là (nội dung) được định dạng dưới nhiều hình thức khác nhay mà người dùng có thể truy cập và xem được trên website trangvangnhadat.vn chẳng hạn như đăng thông tin quảng cáo mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.
ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
 • Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website trangvangnhadat.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định của website trangvangnhadat.vn  
Điều 3. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
Người truy cập website này không được thực hiện những hành vi dưới đây khi sử dụng website:
 • - Xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác.
 • - Gây ra sự thiệt hại hoặc bất lợi cho người khác.
 • - Làm xáo trộn trật tự công cộng.
 • - Hành vi liên quan đến tội phạm.
 • - Tải lên hoặc phát tán thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự chấp thuận của họ.
 • - Sử dụng Website này vào mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.
 •  Nói xấu, làm nhục, phỉ báng người khác.
 •  Tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin bị hư mà có thể gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác.
 •  Những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.
 •  Những hoạt động mà chúng tôi cho là không thích hợp.
 •  Những hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật hiện hành.
Điều 4. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT WEBSITE KHÁC
 • Các website của các bên thứ ba (không phải các trang do chúng tôi quản lý) được liên kết đến hoặc từ website này ("Các website khác") được điều hành và duy trì hoàn toàn độc lập bởi các bên thứ ba đó và không nằm trong quyền điều khiển và/hoặc giám sát của chúng tôi. Việc truy cập các website khác phải được tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện quy định bởi ban điều hành của website đó.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thiệt hại do việc truy cập và sử dụng các website bên ngoài, và bạn phải chịu mọi rủi ro khi truy cập các website đó.
 • Không có nội dung nào trong Website này thể hiện như một sự đảm bảo của chúng tôi về nội dung của các website khác và các sản phẩm và/ hoặc các dịch vụ xuất hiện và/ hoặc được cung cấp tại các website khác.
Điều 5. TỪ CHỐI ĐẢM BẢM
Ngoại trừ phạm vi bị cấm theo luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ:
 • Không chịu trách nhiệm hay bảo đảm, một cách rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm sự bảo đảm về tính chính xác, mức độ tin cậy, hoàn thiện, phù hợp cho mục đích cụ thể, sự không xâm phạm quyền của bên thứ 3 và/hoặc tính an toàn của nội dụng website này, và những tuyên bố, đảm bảo có liên quan.
 • Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại hay mất mát phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website hay việc không thể sử dụng website.
 • Chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc thay thế nội dung của website này, hoặc tạm hoãn hoặc ngưng cung cấp các dịch vụ qua website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự thay đổi hoặc thay thế nội dung của website.
Điều 6. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Việt Nam trừ khi có điều khoản khác được cung cấp thêm. Tất cả tranh chấp phát sinh liên quan đến website này và các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng này sẽ được giải quyết tại các tòa án ở Việt Nam.
 • Nếu một phần nào đó của các Điều Khoản và Điều Kiện bị xem là không có giá trị, vô hiệu, hoặc không áp dụng được vì lý do nào đó, phần đó được xem như là phần riêng biệt và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của phần còn lại.
Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt của bản Điều Khoản và Điều Kiện này, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 7. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
 • Điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. Chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên trangvangnhadat.vn sẽ hữu ích đối với bạn.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây